Υπηρεσίες

Διαχείριση Εισαγωγών

Η Εταιρία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων τα οποία φθάνουν στις εγκαταστάσεις της  με  container ή φορτηγά .
Τα εμπορεύματα καταμετρούνται, παραλαμβάνονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά κωδικό βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, ταξινομούνται και προωθούνται στις προκαθορισμένες θέσεις αποθήκευσης με την χρήση ασύρματων τερματικών.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Τα εμπορεύματα μετά την παραλαβή προωθούνται στις αποθήκες και τοποθετούνται σε παλετοθέσεις ανάλογα το είδος τους και τις ιδιαιτερότητες τους . Η διαχείριση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνεται με το σύστημα FIFO  FEFO  LOT. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα επικίνδυνα, ευπαθή και αλλοιώσιμα εμπορεύματα.
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται απογραφές κωδικών και γίνεται ταυτοποίηση φυσικού και λογιστικού υπολοίπου στην συνέχεια ελέγχονται οι διαφορές ( ελλείμματα – πλεονάσματα ) και καταγράφονται σε αρχείο.

Ανασυσκευασία

Η Εταιρία δύναται να αναλάβει ανασυσκευασία προϊόντων των Εντολέων της

Δίκτυο  Διανομής

Οι παραγγελίες φορτώνονται από το προσωπικό της Εταιρίας σε φορτηγά διανομής για παράδοση στον τελικό παραλήπτη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας δημιουργήσαμε ένα δίκτυο διανομών το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα Η εταιρεία καλύπτει μεγάλο δίκτυο διανομής Βιομηχανικές Μονάδες , Super Market, καταστήματα λιανικής, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, ιδιώτες.
Η εταιρεία εγγυάται για την αξιοπιστία των συνεργατών της καθώς και τη συνεπή, εμπρόθεσμη και ασφαλή παράδοση σε όλα τα σημεία της Ελλάδας Στόχος της εταιρίας είναι η ευρύτερη κάλυψη σημείων διανομής έτσι ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και με το δυνατό χαμηλότερο κόστος.

Αντικαταβολές

Η Μinox logistics s.a. δύναται να αναλάβει είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό των εντολέων μας, βάσει των οδηγιών τους.

Έκδοση Συνοδευτικών Εγγράφων

Η Μinox logistics s.a. αναλαμβάνει την έκδοση Δελτίων Αποστολής ως συνοδευτικά μεταφοράς των εμπορευμάτων καθώς και έκδοση τιμολογίων πώλησης των εμπορευμάτων για λογαριασμό των εντολέων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο